Forum

Python SQLite3 Bağl...
 
Bildirimler
Tümünü temizle

Python SQLite3 Bağlantılı Kitap Kayıt Sistemi (Kütüphane Otomasyonu!)

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Likes
1,493 Görüntüleme
R4d1x
(@admin)
Trusted Member Admin
Katılım : 2 sene önce
Gönderiler: 36
Konu başlatıcı  

Yükleme

Yerel veritabani olusacaktir. Yaptiginiz islemler kaybolmaz!

Temel Gereksinimler:

1- Python!

2- Vakit

3- SQLite3 (Varsa DB Browser gayet kullanislidir)

4- PyQt5

Projeyi calistirma ve inceleme:

Projeyi calistirmak icin : python main.py

Projeyi Youtube de nasil Programladigimizi inceleyebilirsiniz! : Koddunyam.net

main.py:

# Import
from window.arayuz import *
from window.kitap_ekle import *
from window.kitap_duzenle import *
import veritabani
import sys


# Giris Ekrani
app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
MainWindow = QtWidgets.QMainWindow()
ui = Ui_MainWindow()
ui.setupUi(MainWindow)

# Kitap Ekle
MainWindow1 = QtWidgets.QMainWindow()
ui1 = Ui_MainWindow1()
ui1.setupUi(MainWindow1)

# Kitap Düzenle
MainWindow2 = QtWidgets.QMainWindow()
ui2 = Ui_MainWindow2()
ui2.setupUi(MainWindow2)

def tablo_guncelle():
  """ Veritabani icerisindeki bilgileri PyQT Tablosuna aktaran fonksiyon. """

  ui.table_Icerik.clear()
  ui.table_Icerik.setHorizontalHeaderLabels(('ID','KitapAdi','SayfaSayisi','YazarAdi','Kategori','Raf'))
  icerik = veritabani.tablo_icerikleri_dondur()

  for satir, satir_veri in enumerate(icerik):
    for sutun, sutun_veri in enumerate(satir_veri):
      ui.table_Icerik.setItem(satir, sutun, QtWidgets.QTableWidgetItem(str(sutun_veri)))
  print("[+] Veriler güncellendi ve Tablo icerisine yazdirildi.")


def kitap_Ara():
  """ Veritabani icerisinde olan kitabi arar. """

  kitap_Adi = ui.line_Ara.text()
  kitap_Adi = veritabani.secure_params(kitap_Adi)
  if kitap_Adi == "":
    tablo_guncelle()
  else:
    ui.table_Icerik.clear()
    ui.table_Icerik.setHorizontalHeaderLabels(('ID', 'KitapAdi', 'SayfaSayisi', 'YazarAdi', 'Kategori', 'Raf'))
    arama = veritabani.tablo_icinde_Ara(kitap_Adi)

    for satir, satir_veri in enumerate(arama):
      for sutun, sutun_veri in enumerate(satir_veri):
        ui.table_Icerik.setItem(satir, sutun, QtWidgets.QTableWidgetItem(str(sutun_veri)))

def kitap_Ekle_Arayuz():
  """ Kitap Ekle Arayüzünün acilmasini saglayan fonksiyon. """

  MainWindow1.show()


def kitap_Ekle():
  """ Veritabani icerisine yeni Kitap bilgisi ekleyen fonksiyon. """

  kitap_adi = ui1.line_Kitap_Adi.text()
  sayfa_sayisi = ui1.line_Sayfa_Sayisi.text()
  yazar_adi = ui1.line_Yazar_Adi.text()
  kategori = ui1.combo_Kategori.currentText()
  raf = ui1.line_Raf.text()
  veritabani.tablo_Kitap_Ekle(kitap_adi, sayfa_sayisi, yazar_adi, kategori, raf)
  print("Kitap Ekleme Basarili!")
  tablo_guncelle()


def kitap_Duzenle_Arayuz():
  """ Kitap Düzenle Arayüzüne tablo icerisinden bilgileri gönderen fonksiyon. """

  try:

    MainWindow2.show()
    index = ui.table_Icerik.currentIndex()
    veri = ui.table_Icerik.model().index(index.row(), 0)
    id = int(ui.table_Icerik.model().data(veri))
    imlec = veritabani.tablo_icerik_duzenle(id)
    for icerik in imlec:
      kitap_Adi = icerik[0]
      sayfa_Sayisi = icerik[1]
      yazar_Adi = icerik[2]
      kategori = icerik[3]
      raf = icerik[4]
    ui2.line_Kitap_adi.setText(kitap_Adi)
    ui2.line_Sayfa_Sayisi.setText(str(sayfa_Sayisi))
    ui2.line_Yazar_Adi.setText(yazar_Adi)
    ui2.line_Raf.setText(raf)
    ui2.combo_Kategori.findText(kategori)
  except:
    soru = QtWidgets.QMessageBox.question(MainWindow, "HATA!",
                       "Lütfen Tablo icerisinden bir kitap seciniz!", \
                       QtWidgets.QMessageBox.Ok)
    if soru == QtWidgets.QMessageBox.Ok:
      MainWindow.show()
      MainWindow2.close()


def kitap_Duzenle():
  """ Veritabani icerisinden Tabloda secili olan Kitap Bilgisini düzenleyen fonksiyon. """

  index = ui.table_Icerik.currentIndex()
  veri = ui.table_Icerik.model().index(index.row(), 0)
  id = int(ui.table_Icerik.model().data(veri))
  kitap_Adi = ui2.line_Kitap_adi.text()
  sayfa_Sayisi = int(ui2.line_Sayfa_Sayisi.text())
  yazar_Adi = ui2.line_Yazar_Adi.text()
  raf = ui2.line_Raf.text()
  kategori = ui2.combo_Kategori.currentText()
  veritabani.tablo_Kitap_Guncelle(id, kitap_Adi, sayfa_Sayisi, yazar_Adi, kategori, raf)
  tablo_guncelle()
  MainWindow2.close()def kitap_Sil():
  """ Veritabani icerisinden Tabloda secili olan Kitap Bilgisini silen fonksiyon. """

  index = ui.table_Icerik.currentIndex()
  veri = ui.table_Icerik.model().index(index.row(), 0)
  id = int(ui.table_Icerik.model().data(veri))
  veritabani.tablo_Bilgileri_Sil(id)
  tablo_guncelle()


def cikis():
  """ Cikis yapilsin mi sorgusunu yapan fonksiyon. """

  soru = QtWidgets.QMessageBox.question(MainWindow, "Emin misiniz?", "Programdan cikmak istediginize emin misiniz?", \
                     QtWidgets.QMessageBox.Yes | QtWidgets.QMessageBox.No)
  if soru == QtWidgets.QMessageBox.Yes:
    sys.exit(app.exec_())
  else:
    MainWindow.show()


def iptal_Duzenle():
  """ Kitap Düzenle Arayüzünü kapatan fonksiyon. """

  MainWindow2.close()


def iptal_Ekle():
  """ Kitap Ekle Arayüzünü kapatan fonksiyon. """

  MainWindow1.close()

# Arayuz Objeleri Baglama
# Temel Arayuz
ui.btn_Form_Duzenle.clicked.connect(kitap_Duzenle_Arayuz)
ui.btn_Ara.clicked.connect(kitap_Ara)
ui.line_Ara.returnPressed.connect(kitap_Ara)
ui.btn_Form_Ekle.clicked.connect(kitap_Ekle_Arayuz)
ui.btn_Cikis_Main.clicked.connect(cikis)
ui.btn_Kitap_Sil.clicked.connect(kitap_Sil)

# Kitap Düzenle
ui2.btn_Iptal_Duzenle.clicked.connect(iptal_Duzenle)
ui2.btn_Duzenle.clicked.connect(kitap_Duzenle)

# Kitap Ekle
ui1.btn_Kitap_Ekle.clicked.connect(kitap_Ekle)
ui1.btn_Iptal_Ekle.clicked.connect(iptal_Ekle)

# Start
veritabani.tablo_Olustur()
MainWindow.show()
tablo_guncelle()
sys.exit(app.exec_())

veritabanı.py:

import sqlite3

veritabani = "test.db" # DataBase
baglan = sqlite3.connect(veritabani)
imlec = baglan.cursor()


def tablo_Olustur():
  """ SQLite3 Veritabani olusturan fonksiyondur. """

  try:
    imlec.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kitaplar (ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, \
           KITAPADI TEXT NOT NULL,\
           SAYFASAYISI INTEGER NOT NULL, \
           YAZARADI TEXT, \
           KATEGORI TEXT, \
           RAF TEXT NOT NULL)")
    baglan.commit()
    print("[!] TABLO OLUSTURULDU!")
  except:
    print("[-] HATA!!! TABLO OLUSTUR Fonksiyonu TABLO OLUSTURAMADI!")


def tablo_Kitap_Ekle(kitap_adi:str, sayfa_sayisi:int, yazar_adi:str, kategori:str, raf:str):
  """ SQLite3 Veritabani Tablosuna Bilgi ekleyen fonksiyon. """

  imlec.execute(f"INSERT INTO kitaplar (KITAPADI, SAYFASAYISI, YAZARADI, KATEGORI, RAF) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)", (kitap_adi, sayfa_sayisi, yazar_adi, kategori, raf,))
  baglan.commit()


def tablo_Kitap_Guncelle(id:int, kitap_adi:str, sayfa_sayisi:int, yazar_adi:str, kategori:str, raf:str):
  """ SQLite3 Veritabani Tablosunda bulunan bilgiyi düzenleyen fonksiyon. """

  imlec.execute(f"UPDATE kitaplar SET KITAPADI = '{kitap_adi}', SAYFASAYISI = {sayfa_sayisi}, YAZARADI = '{yazar_adi}', KATEGORI = '{kategori}', RAF = '{raf}' WHERE ID = {id}")
  baglan.commit()


def tablo_Bilgileri_Oku():
  """ SQLite3 Veritabani icerisindeki bilgileri okur! """

  bilgiler = imlec.execute("SELECT KITAPADI, SAYFASAYISI, YAZARADI, KATEGORI, RAF from kitaplar")
  for satir in bilgiler:
    kitapadi = satir[0]
    SayfaSayisi = satir[1]
    YazarAdi = satir[2]
    Kategori = satir[3]
    Raf = satir[4]


def tablo_Bilgileri_Sil(id:int):
  """ SQLite3 Veritabani icerisindeki bilgileri siler!"""

  imlec.execute(f"DELETE FROM kitaplar where ID={id}")
  baglan.commit()

def tablo_Sil(tablo_adi):
  """ SQLite3 Veritabanindaki Tabloyu siler! """

  imlec.execute(f"DROP TABLE IF EXISTS {tablo_adi}")
  baglan.commit()

def tablo_icinde_Ara(kitap_Adi):
  """ SQLite3 Veritabani icerisinde belirli Kitap Adini arayan fonksiyon. """

  islem = imlec.execute(f"SELECT ID, KITAPADI, SAYFASAYISI, YAZARADI, KATEGORI, RAF from kitaplar where KITAPADI = '{kitap_Adi}'")
  return islem


def tablo_icerik_duzenle(id:int):
  """ SQLite3 Veritabani icerisinde belirli icerikleri düzenlemek icin kullanilan SQL Komutu. """

  icerik = imlec.execute(f"SELECT KITAPADI,SAYFASAYISI,YAZARADI,KATEGORI,RAF from kitaplar where ID= {id}")
  return icerik


def tablo_icerikleri_dondur():
  """ SQLite3 icerisindeki tüm iceriklerin ciktisini veren fonksiyon. """

  icerik = imlec.execute("SELECT ID,KITAPADI,SAYFASAYISI,YAZARADI,KATEGORI,RAF from kitaplar")
  return icerik


def secure_params(currenparam):
  return currenparam.replace("\"","").replace("'","")

Arayüz için : https://github.com/Saizzou/Koddunyam_Python_Kutuphane/tree/main/window adressini kullanabilirsiniz!

Secure_Params fonksiyonu SQL injection engellemesi içindir!

Koddunyam.net %100 ücretsiz bir bilgi paylasim sitesidir! Bilgiyi paylasmak istemeyenler ve kendine saklamak isteyenlerin yeri kesinlikle burasi degildir.


   
Alıntı
Paylaş: