Snake_Java

Java ile Snake Oyunu

Snake_Java

JAVA ile Snake Yapımı

Bilgiler

Javax ile hazirlanmis Snake Oyunu. Egitim amacli hazirlanmistir.

Temel Gereksinimler:

1- Java IDE (NetBeans kullandim bu Projede)

2- JDK

Projeyi calistirma ve inceleme:

Projeyi calistirmak icin : Jar dosyasini indirebilirsiniz.

Projemiz 3 Ana java scriptinden oluşuyor:

1-SnakeGame.java (Ana Classımızı oluşturur. Diğer Classları çağırır.)

2-GameFrame.java (Oyun Pencere Çerçevemizi oluşruracak olan Class.)

3-GamePanel.java (Oyun Motorunu yani genel işlevleri oluşturacak olan Class.)

Burda anlamamız gereken kısım şudur: Snake Game sadece GameFrame classını çağırmak ile yükümlüdür. Normalde gereksiz gibi görülsede burdaki amacımız hem paket mantığını hemde Class mantığını vurgulamaktır. Yoksa bu işlem çok gerekli değildir. Yine de fonksiyonel açıdan bu tip işlemler mantıklı olacaktır. Çünkü Çerçeve oluşturan bir Class Java programına Start komutunu veren bölüm olmamalıdır!

Çerçeve oluşturduğumuz JFrame importundan sonra , ki burası da temel bir oluşturma Classı olarak görülebilir, içerik olan Oyun Paneline geçiş yapıyoruz. Burda Oyunun temelini oluşturan tüm işlevler bulundurulur.

package net.Koddunyam;

public class SnakeGame {

	public static void main(String[] args){

		new GameFrame();

	}
}
package net.Koddunyam;
import javax.swing.JFrame;

public class GameFrame extends JFrame{
	
	GameFrame(){
		
		this.add(new GamePanel());
		this.setTitle("Snake");
		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		this.setResizable(false);
		this.pack();
		this.setVisible(true);
		this.setLocationRelativeTo(null);
	}
}
package net.Koddunyam;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.util.Random;


public class GamePanel extends JPanel implements ActionListener{
	
	static final int SCREEN_WIDTH = 600;
	static final int SCREEN_HEIGHT = 600;
	static final int UNIT_SIZE = 25;
	static final int GAME_UNITS = (SCREEN_WIDTH*SCREEN_HEIGHT)/UNIT_SIZE;
	static final int DELAY = 175;
	final int x[] = new int[GAME_UNITS];
	final int y[] = new int[GAME_UNITS];
	int bodyParts = 6;
	int applesEaten;
	int appleX;
	int appleY;
	char direction = 'R';
	boolean running = false;
	Timer timer;
	Random random;
	
	
	GamePanel(){
		random = new Random();
		this.setPreferredSize(new Dimension(SCREEN_WIDTH,SCREEN_HEIGHT));
		this.setBackground(Color.black);
		this.setFocusable(true);
		this.addKeyListener(new MyKeyAdapter());
		startGame();
	}
	public void startGame() {
		newApple();
		running = true;
		timer = new Timer(DELAY,this);
		timer.start();
		
	}
	public void paintComponent(Graphics g) {
		super.paintComponent(g);
		draw(g);
	}
	public void draw(Graphics g) {
		if(running) {
			for(int i=0;i<SCREEN_HEIGHT/UNIT_SIZE;i++) {
				g.drawLine(i*UNIT_SIZE, 0, i*UNIT_SIZE, SCREEN_HEIGHT);
				g.drawLine(0, i*UNIT_SIZE, SCREEN_WIDTH, i*UNIT_SIZE);
			}
			g.setColor(Color.yellow);
			g.fillOval(appleX, appleY, UNIT_SIZE, UNIT_SIZE);

			for(int i = 0; i < bodyParts; i++) {
				if(i == 0){
					g.setColor(Color.green);
					g.fillRect(x[i], y[i], UNIT_SIZE, UNIT_SIZE);
				} else {
					g.setColor(new Color(45, 180, 0));
					g.fillRect(x[i], y[i], UNIT_SIZE, UNIT_SIZE);
				}
			g.setColor(Color.red);
			g.setFont(new Font("Ink Free", Font.BOLD, 40));
			FontMetrics metrics = getFontMetrics(g.getFont());
			g.drawString("Score: " + applesEaten, 
					(SCREEN_WIDTH - metrics.stringWidth("Score: "+applesEaten))/2, 
					g.getFont().getSize());
			}
		} else {
			gameOver(g);
		}
		
	}
	public void newApple() {
		appleX = random.nextInt((int)(SCREEN_WIDTH/UNIT_SIZE))*UNIT_SIZE;
		appleY = random.nextInt((int)(SCREEN_HEIGHT/UNIT_SIZE))*UNIT_SIZE;
	}
	public void move() {
		for (int i = bodyParts; i > 0; i--){
			x[i] = x[i-1];
			y[i] = y[i-1];
		}

		switch(direction) {
			case 'U':
				y[0] = y[0] - UNIT_SIZE;
				break;
			case 'D':
				y[0] = y[0] + UNIT_SIZE;
				break;
			case 'R':
				x[0] = x[0] + UNIT_SIZE;
				break;
			case 'L':
				x[0] = x[0] - UNIT_SIZE;
				break;
		}
	}
	
	public void checkApple() {
		if((x[0] == appleX) && (y[0] == appleY)) {
			bodyParts++;
			applesEaten++;
			newApple();
		}
	}
	public void checkCollisions() {

		for(int i = bodyParts;i>0;i--) {
			if((x[0] == x[i])&& (y[0] == y[i])) {
				running = false;
			}
		}

		if(x[0] < 0) {
			running = false;
		}

		if(x[0] > SCREEN_WIDTH) {
			running = false;
		}

		if(y[0] < 0) {
			running = false;
		}

		if(y[0] > SCREEN_HEIGHT) {
			running = false;
		}

		if(!running) {
			timer.stop();
		}
	}
	
	public void gameOver(Graphics g) {
		g.setColor(Color.red);
		g.setFont(new Font("Ink Free",Font.BOLD, 40));

		FontMetrics metrics1 = getFontMetrics(g.getFont());
		g.drawString("Score: "+applesEaten, 
				(SCREEN_WIDTH - metrics1.stringWidth("Score: "+applesEaten))/2, 
				g.getFont().getSize());


		g.setColor(Color.red);
		g.setFont( new Font("Ink Free",Font.BOLD, 75));
		FontMetrics metrics2 = getFontMetrics(g.getFont());
		g.drawString("Game Over", 
				(SCREEN_WIDTH - metrics2.stringWidth("Game Over"))/2, 
				SCREEN_HEIGHT/2);

	}
	
	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent e) {
		
		if (running) {
			move();
			checkApple();
			checkCollisions();
		}
		repaint();
	}
	
	public class MyKeyAdapter extends KeyAdapter{
		@Override
		public void keyPressed(KeyEvent e) {
			switch(e.getKeyCode()) {
			case KeyEvent.VK_LEFT:
				if(direction != 'R') {
					direction = 'L';
				}
				break;
			case KeyEvent.VK_RIGHT:
				if(direction != 'L') {
					direction = 'R';
				}
				break;
			case KeyEvent.VK_UP:
				if(direction != 'D') {
					direction = 'U';
				}
				break;
			case KeyEvent.VK_DOWN:
				if(direction != 'U') {
					direction = 'D';
				}
				break;
			}
		}
	}

}

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir