NodeJS MongoDB ile Kayit Sistemi

Yükleme

Tablolar Ekrani

Yükleme islemi yada kendiniz tekrar yazabilmeniz icin gereksinimleri tamamlayiniz:

Temel Gereksinimler:

1- Node! (Cok bariz bir bilgi)

2- Npm!

3- MongoDB

4- MongoDB-Compass (opsiyonel tabii)

NPM yüklemeleri:

1- npm install express

2- npm install –save-dev nodemon

3- npm install pug

4- npm install body-parser (SADECE EXPRESS < = V3 )

5- npm install express-validator

6- npm install dotenv

7- npm install mongoose

8- npm install http-auth

Digerleri:

1- Daha güzel htaccess sifreleri icin : https://hostingcanada.org/htpasswd-generator/

2- Bootstrap : https://getbootstrap.com/docs/4.4/getting-started/download/

Baslangic

Projeyi init etmeyi unutmayiniz:

$ npm init -y

Projeyi calistirma ve inceleme:

Projeyi calistirmak icin : npm run proje

Hata almadiginizdan emin olduktan sonra : http://localhost:3000 üstünde Kayitlari yapabilirsiniz.

Kayitlari incelemek icin : http://localhost:3000/registrations addressine gidin.

Giris

Giris sifresini degistirmezseniz standart giris ve sifre bilgisi:

Kullanici Adi: saizzou

Kullanici Sifresi : test12345

HTACCESS Bilgilendirme

Projedeki users.htpasswd icerigini degistirin bunu sifreleyip yapmanizi tavsiye ederim. Kolay bir MD5 sifrelemesi icin : https://hostingcanada.org/htpasswd-generator/

Projeyi yayinlayacaksaniz dikkat!

Bulunan users.htpasswd dosyasi iceriginin izinlerini degistirin! 755 izinini 644 olarak degistirmenizi tavsiye ederim!

const express = require('express');
const path = require('path');
const routes = require('./routes/index');


const app = express();

app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'pug');

app.use(express.urlencoded({extended: true})); // Eski tip Express (<=3) kullananlar buraya bodyParse kullanmali!
app.use(express.json()) 
app.use('/', routes); // Sakin bunu basa atamayin Parser isleminden önce olursa Parser dönümü bosa cikar!
app.use(express.static('public'));

module.exports = app;
require('dotenv').config();
const Registration = require('./models/Registration');
const mongoose = require('mongoose');

mongoose.connect(process.env.DATABASE, {
  useNewUrlParser: true,
  useUnifiedTopology: true 
});

mongoose.connection
  .on('open', () => {
    console.log('Mongoose baglantisi olusturuldu!');
  })
  .on('error', (err) => {
    console.log(`Baglanti hatasi: ${err.message}`);
  });


const app = require('./app');
const server = app.listen(3000, () => {
  console.log(`Express ${server.address().port} Portu üstünde calisiyor!`);
});
const express = require('express');
const mongoose = require('mongoose');
const { check, validationResult } = require('express-validator');
const router = express.Router();
const Registration = mongoose.model('Registration');
const path = require('path');
const auth = require('http-auth');
const basic = auth.basic({
 file: path.join(__dirname, '../users.htpasswd'),
});

module.exports = router;
router.get('/', (req, res) => {
 res.render('form', { title: 'Giris Formu!'});
 
});

router.post('/', [
 check('name')
  .isLength({min: 1 })
  .withMessage('Lütfen bir isim giriniz!'),
 check('email')
  .isLength({min: 5 })
  .withMessage('Email addressi gecersizdir!'),
  check('email')
  .isEmail()
  .withMessage('Email addressi girmediniz!')
] ,
(req, res) => {
 const errors = validationResult(req);
 console.log(req.body);

 if (errors.isEmpty()){
  const registration = new Registration(req.body);
  registration.save()
   .then(() => { res.send('Kayit icin Tesekkürtler!'); })
   .catch((err) => {
    console.log(err);
    res.send('Sanirim birseyler ters gitti!');
   });
 } else {
  res.render('form', {
   title: 'Giris Formu!',
   errors: errors.array(),
   data: req.body,
   });
  }
});

router.get('/registrations', basic.check((req, res) =>{
 Registration.find()
 .then((registrations) => {
  res.render('index', { title: 'Kayitli Üyeler Listesi', registrations});
 })
 .catch(() => { res.send('Üzgünüm bir sorun olustu!'); });
}));
const mongoose = require('mongoose');

const registrationSchema = new mongoose.Schema({
  name: {
    type: String,
    trim: true,
  },
  email: {
    type: String,
    trim: true,
  },
});

module.exports = mongoose.model('Registration', registrationSchema);
extends layout 

block content
  -data = data || {}

  if errors 
    ul 
      for error in errors 
        li= error.msg
        //li= arasina bosluk konulmamali! yoksa link fonksiyonu calismayacaktir. Pug kodlamada bosluklar önemlidir!
  form(action="." method="POST" class="form-registration")
    label(for="name") Isim:
    input(
      type="text"
      id="name"
      name="name"
      class="form-control"
      value=data.name
    )

    label(for="email") Email:
    input(
      type="email"
      id="email"
      name="email"
      class="form-control"
      value=data.email
    )

    input(type="submit" value="Giris Yap" class="btn btn-lg btn-primary btn-block")
extends layout 

block content 
  p Kayitli üyeler Listesi:
  if registrations.length 
    table.listing-table.table-dark.table-striped
      tr 
        th Isim 
        th Email
      each registration in registrations 
        tr 
          td= registration.name 
          
          td= registration.email 
  else 
    p Kayitli Üye bulunamadi! 
doctype html 
html 
  head 
    title= `${title}`
    link(rel='stylesheet', href='/css/bootstrap.min.css')
    link(rel='stylesheet', href='/css/styles.css')
  
  body 
    div.container.listing-reg 
      h1 Yeni bir App! 

      block content 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir